Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Podwyższenie kary za prowadzenie prywatnej placówki opieki bez zezwolenia

Podwyższenie kary za prowadzenie prywatnej placówki opieki bez zezwolenia oraz wstrzymanie jej działalności – to zmiany zwiększające kontrolę wojewody nad ośrodkami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Jest to efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

Kara za brak wpisu do rejestru wojewody (w zależności od liczby mieszkańców) wyniesie od 10 do 20 tys. zł. Jeśli prawo będzie nadal łamane, wojewoda może nałożyć kolejną karę – 40 tys. zł. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznych może nawet nakazać wstrzymanie prowadzenia ośrodka.

Zasadą jest umożliwienie prywatnym placówkom legalizacji. W przypadku uporczywych lub rażących naruszeń brakowało szybkiego i skutecznego narzędzia likwidacji placówki. Teraz jest – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Do tej pory jedyną możliwością było zamykanie ośrodków decyzjami służb i inspekcji (straży pożarnej, nadzoru budowlanego) lub w toku postępowań prokuratorskich.

W województwie mazowieckim działa ok. 100 placówek, z czego 38 ma zezwolenie wojewody. Ośrodki w Radości, Wsoli k. Radomia, Babicach k.Warszawy oraz w Smoszewie k. Zakroczymia były najgłośniejszymi przypadkami od 2008 r. zlikwidowania działalności w województwie.