Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zakupy wielkanocne – na co zwracać uwagę?

Jaja, przetwory mięsne, pieczywo, ciasta – to towary, na które w okresie przedwielkanocnym jest największe zapotrzebowanie. Zwracajmy szczególną uwagę na terminy przydatności kupowanych produktów.

Dla bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich nie kupujmy wyrobów niespełniających określonych standardów – przypomina Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki. Szczególną uwagę należy zwracać na wyroby mięsne. Badania Inspekcji Handlowej wskazują na uchybienia pod względem jakości tych produktów.

Kupując jaja spożywcze konsumenci powinni zwracać uwagę na oznaczenie. Jaja znakowane są na skorupie kodem producenta, zawierającym: sposób chowu (0 – ekologiczny, 1 – z wolnym wybiegiem, 2 – ściółkowy, 3 – klatkowy), kod państwa członkowskiego (PL) oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny producenta. Na opakowaniu powinny znaleźć się dane dotyczące: klasy jakości, klasy wagowej, metody chowu kur (wyrażonej słownie), zakładu pakowania, warunków przechowywania, daty minimalnej trwałości oraz objaśnienie kodu producenta. W przypadku sprzedaży jaj luzem, na stoisku powinna być informacja o klasie jakości, klasie wagowej, metodzie chowu kur, dacie minimalnej trwałości oraz objaśnienie kodu producenta.

Podstawowym wymogiem obowiązującym przy sprzedaży przetworów mięsnych jest umieszczenie informacji o ich składzie, czyli o zawartości danego składnika np. mięsa, przypraw, substancji dodatkowych. Kupując żywność musimy zwracać uwagę na informacje, które powinny być wyeksponowane na towarach: składniki, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, dane producenta, zawartość netto produktu, czy warunki przechowywania – powiedział Grzegorz Wrzosek, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie. Na opakowaniach produktów pochodzenia zwierzęcego wymagane jest również podanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Wybierając pieczywo należy zwrócić uwagę, czy przy pieczywie sprzedawanym luzem
są informacje takie jak: nazwa pieczywa, dane producenta, masa jednostkowa. Ważny jest również wykaz składników oraz data minimalnej trwałości (w przypadku pieczywa, przy produkcji którego użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość). Należy również pamiętać, że na pieczywie, które jest produkowane z ciasta głęboko mrożonego, producent powinien umieścić taką informację.

W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole jakości i prawidłowości oznakowania towarów żywnościowych. Oceniając mięso
i jego przetwory, pod względem oznakowania zakwestionowano 10,9% badanych partii.
W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 13,2% partii przetworów mięsnych badanych laboratoryjnie. Produkty kwestionowane były z uwagi na m.in.: zaniżoną zawartość białka, podwyższoną zawartość tłuszczu, obecność składników niedeklarowanych przez producenta. Oceniając oznakowanie pieczywa, zakwestionowano 25,2% badanych partii. Pieczywo pakowane kwestionowano m.in. z uwagi na brak: określenia składników i ich ilości, masy netto, danych identyfikujących producenta. W odniesieniu do pieczywa sprzedawanego luzem, zakwestionowano brak masy jednostkowej oraz brak danych dot. producenta.

PORADNIK KONSUMENTA – Mazowiecki Inspektor Inspekcji Handlowej przypomina:

· sprawdzaj termin przydatności do spożycia! (produkty oferowane w świątecznej promocji często mają krótkie terminy ważności)
· towary z krótką datą ważności ustawiane są zawsze bliżej klienta!
· żywność przeterminowana nie może być sprzedawana, nawet po znacznie obniżonej cenie!
· mając do wyboru ten sam asortyment sprzedawany luzem, np. pomarańcze, które klient sam wybiera, a pakowane przez sprzedawcę, wybieraj pierwszy wariant, gdyż w opakowaniu może znajdować się towar o niejednorodnej jakości handlowej
· sprzedawca ma obowiązek udzielenia informacji o cenie za litr / kilogram / gram
· po stwierdzeniu wady produktu masz 3 dni na reklamację!