Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Druga Galeria Handlowa w Siedlcach?

AMB Group Polska przystępuje do budowy w segmencie projektów komercyjnych. Spółka nabyła w grudniu 2007 r. grunt przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach z zamiarem wybudowania Galerii handlowo- usługowej o łącznej powierzchni nadziemnej około 6300 m² z garażem podziemnym projektowanym na ok. 95 miejsc.

Planowana inwestycja będzie sąsiadowała z kompleksem kinowym Nove Kino wybudowanym przez operatora MaxFilm. Będzie to budynek o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych w których na poziomie 1 i 2 zlokalizowane zostaną sklepy i lokale usługowe. Na poziomie 3 projektowana jest powierzchnia usługowo-biurowa. Działki położone są w bardzo dobrej lokalizacji: w centrum miasta Siedlce, u zbiegu ulic Starowiejskiej i Wiszniewskiego, w bliskim sąsiedztwie kompleksu szpitalnego, parku miejskiego oraz zabytkowego amfiteatru i obiektów sportowych.

Prace projektowe prowadzą 2 pracownie architektoniczne z Warszawy: Żera Architekci Sp.j. oraz Qula Studio Projektowe. Zakończono prace projektowe przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu. W chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków inwestowania oraz przygotowanie terenu pod inwestycję.

Umiejscowienie nowej Galerii:

źródło: http://www.ambgroup.com.pl/index.php?page=develop