Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zostaw 1% podatku na Mazowszu

Rozpoczęła się kampania „Sam zdecyduj! Przekaż 1% na mazowieckie organizacje pozarządowe ” pod patronatem Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego i Adama Struzika, marszałka województwa. Co czwarta złotówka z 1% przekazanego podatku trafiła w zeszłym roku na Mazowsze. Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

„To lokalne organizacje pozarządowe mają największą wiedzę na temat tego, kto potrzebuje pomocy. Dlatego warto je wspierać. Środki z 1% są przeznaczane m.in. na świetlice dla dzieci, schroniska dla bezdomnych, kulturę i sport w środowisku lokalnym” – mówi Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. „Pozornie to tylko 1 proc., ale pomnożony przez liczbę mieszkańców Mazowsza – wrażliwych na potrzeby innych – to w sumie olbrzymie wsparcie. Dzięki niemu organizacje pozarządowe z naszego regionu będą mogły zrobić wiele dobrego” – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Organizacje pożytku publicznego z terenu województwa mazowieckiego mogą składać swoje ulotki informacyjne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Będą one dostępne dla wszystkich klientów odwiedzających urząd przy pl. Bankowym 3/5 oraz pięć delegatur w: Płocku (ul. Kolegialna 15), Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 7), Ostrołęce (ul. Gorbatowa 15), Siedlcach (ul. Piłsudskiego 38) i Radomiu (ul. Żeromskiego 53).

Instytucja 1% została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego w 2004 r. Według stanu na koniec października 2009 r. łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z zeznań za 2008 r. wyniosła w kraju 380,1 mln zł. Decyzję o przekazaniu 1 proc. ponad 28% ogółu podatników.

Start kampanii „Sam zdecyduj! Przekaż 1% na mazowieckie organizacje pozarządowe” towarzyszy konferencji Forum Pełnomocników – osób, które w samorządach terytorialnych są odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Forum działa w oparciu o – pierwszy tego typu w Polsce – program współpracy wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Jego cele to m.in.: kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Współpraca odbywa się w ramach dwunastu forów – siedmiu tematycznych (edukacyjne, wsparcia społecznego, transportowe, cudzoziemców, bezpieczeństwa, ochrony zabytków, zdrowia) oraz pięciu regionalnych (radomskie, płockie, siedleckie, ostrołęckie i ciechanowskie).

Jednym z głównych tematów tegorocznego spotkania jest tworzenie na terenie województwa mazowieckiego centrów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ich zadaniem będzie wspieranie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych. Dodatkowo – zwiększenie aktywności organizacji niezależnych i inicjatyw obywatelskich w ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów na rzecz zwiększania jakości życia mieszkańców Mazowsza. Dotychczas powstały dwa takie centra – w Warszawie (Centrum Współpracy Obywatelskiej) oraz w Płocku (Płockie Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi). Trwają prace nad uruchomieniem organizacji w Ostrołęce.

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Rybus – Tołłoczko
Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 723 996 074