Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Dofinansowanie na zabytki w 2010 roku

Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków do 1 marca 2010 roku mogą się ubiegać o dotacje. Lista działań objętych dofinansowaniem oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konserwatora zabytków.

Dotacje będą udzielane na wniosek o dofinansowanie planowanych w roku 2010 lub 2011 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Obejmują one m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, remonty obiektów zabytkowych, przeprowadzenie badań architektonicznych, konserwatorskich czy tez archeologicznych.

W związku z przypadającą na niedzielę datą 28 lutego, ostatecznym dniem na złożenie wniosków będzie poniedziałek 1 marca 2010 roku. Więcej informacji na temat dotacji udzielanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na stronie internetowej http://bip.mwkz.pl/dotacje .