Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Podtopienia na działkach, oświadczenie

OŚWIADCZENIE Urzędu Miasta Siedlce w sprawie zalania Ogrodów Działkowych przy ul. Granicznej

Występując w obronie interesu mieszkańców Miasta Siedlce, którym woda zalała ogródki działkowe, zdecydowanie prosimy Pana Starostę Powiatu Siedleckiego, a także władze odpowiedzialne za utrzymanie w należytym stanie urządzeń wodnych o spowodowanie usunięcia uszkodzeń grobli na doprowadzalniku wody do stawów rybnych. Uszkodzenia te są bezpośrednią przyczyną podtopień. Stwierdzono to w czasie wizji lokalnej przedstawicieli działkowców i władz miasta Siedlce w dniu 22 października 2009 r. Podjęto wówczas także decyzję, że wyloty (W1 i W2) wprowadzające wody opadowe do rowu opaskowego nr 34 biegnącego wzdłuż stawów zostaną zamknięte i od tego czasu wody opadowe z tego kanału nie odpływają do rowu opaskowego. Są one gromadzone na terenie Błoni Siedleckich, na gruntach będących własnością Miasta Siedlce.

W związku z powyższym oświadczamy, że podtopienie ogrodów nie zostało spowodowane wodami opadowymi odprowadzanymi kanałem deszczowym „Ulga”.

Podczas drugiej kontroli poziomu wody na tym obszarze, przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2009 r. nie stwierdzono rozlewiska wody. Jednocześnie informujemy, że kanałem deszczowym „Ulga” odprowadzane są wody opadowe powstające w wyniku deszczy nawalnych. Przy deszczach o mniejszym natężeniu odpływają one kanałem w ul. Prusa do podczyszczalni ścieków „Strzała” i kierowane są do rzeki Liwiec.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że w związku z nasilającymi się opadami deszczu i śniegu nastąpiło znaczne podniesienie poziomu wody w rzekach i kanałach ściekowych, co może spowodować zalewanie terenów przyległych w ich dolinach.