Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Nowe ulice w Węgrowie

Ulice Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga zmodernizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1,063 mln złotych, dofinansowanie z budżetu centralnego to ok. 506 tys. zł.

Modernizacja dróg lokalnych w Węgrowie przyczyni się do usprawnienia komunikacji w subregionie ostrołęcko-siedleckim, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Wyremontowany odcinek ul. Broniewskiego ma długość 187 m, ul. Barbasiewicza – 238 m, ul. Kleeberga – 95 m. Drogi o łącznej długości przekraczającej 0,5 km uzyskały nawierzchnię z kostki betonowej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano 4 skrzyżowania, elektroenergetyczną linię napowietrzną NN wraz z przyłączami kolidującymi oraz zabezpieczono sieć telekomunikacyjną.

W 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na budowę i modernizację tras lokalnych na Mazowszu przeznaczono 62,5 mln zł (w całym kraju 3 mld zł). Dzięki tym środkom, w województwie mazowieckim, zostanie zrealizowanych 28 projektów powiatowych oraz 48 projektów gminnych. Inwestycje obejmą łącznie 230 km.

Do przyszłorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgłoszono 296 wniosków. Projekty opiewają łącznie na 848 km dróg o wartości ponad 314 mln zł. Dokumenty przejdą teraz ocenę formalną i merytoryczną. W 2010 roku w ramach programu na modernizację dróg na Mazowszu rząd przeznaczy 92,5 mln zł, czyli o 30 mln zł więcej, niż w 2009 r.