Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Budżet na rok 2010 uchwalony

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta radni uchwalili budżet Miasta Siedlce na 2010 rok. Za przyjęciem uchwały w formie zaproponowanej przez Prezydenta Miasta głosowało 19 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Nikt z radnych nie zagłosował przeciwko budżetowi, który jest rekordowy.

Przewiduje on, że w przyszłym roku dochody wyniosą 413 mln zł, a planowane wydatki 452 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczonych zostanie 180 mln zł.

– To wyjątkowo dobry budżet miasta, dlatego proszę Państwa Radnych nie wstrzymujcie się od głosu, ale poprzyjcie go – tak zaapelował do radnych prezydent Wojciech Kudelski, po wcześniejszych wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych klubów. Budżet Miasta Siedlce na 2010 rok jest rekordowy pod kilkoma względami. Dochody wzrastają z poziomu 279 mln zł w 2009 roku do 413 mln w 2010 roku, podobnie rzecz ma się z wydatkami, które rosną z 319 mln zł do 452 mln.

Najistotniejszy dla przyszłości Miasta jest przeznaczenie na wydatki inwestycyjne i majątkowe kwoty aż 180 mln zł. Rok wcześniej zadania te wyniosły niespełna 70 mln zł. W 2010 roku z budżetu przeznaczono aż 86 mln zł na budowę dróg. Najważniejsze zadania to: obwodnica wewnętrzna miasta, nowa droga łącząca ulicę Starowiejską z Ogrodową, przebudowa ul. Sokołowskiej, Prusa, Pułaskiego i Floriańskiej. Znaczne nakłady, bo 6 mln zł przeznaczono także na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponad 24 mln zł przeznaczono na inwestycje oświatowe. Zaplanowano tu termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 10, budynków Miejskich Przedszkoli nr: 22, 21, 17 i 25. Niezwykle ważnym zadaniem jest rewaloryzacja i rozbudowa budynku IV LO oraz wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w I LO. Największą inwestycją będzie budowa hali sportowej i pracowni zawodowych przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. W przyszłym roku rozpocznie się także budowa hali sportowej przy II LO.

Nadal duże nakłady przeznaczone zostaną na poprawę obiektów kultury i sportu. W 2010 roku dokończone zostaną modernizacje rozpoczęte w tym roku: przebudowa budynku „Podlasie”, rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki, modernizacje obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaplanowano także gruntowną rewaloryzację Parku „Aleksandria”. Zmieni się baza sportowa. Oprócz budowy stadionu na Błoniach realizowanego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce (kwota ponad 28 mln zł) wykonane zostanie zadaszenie sztucznego lodowiska wraz z budową Skateparku. Powstaną kolejne dwa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej i Chopina. Zaplanowano także wybudowanie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz rozpoczną się przygotowania do budowy Aquaparku na siedleckich Błoniach.

źródło: UM Siedlce