Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Niebieski Tydzień

Ruszyła VI edycja kampanii społeczno-edukacyjnej, która ma na celu uświadamianie ofiarom przestępstw ich praw i obowiązków. Od 23 do 27 listopada osoby skrzywdzone otrzymają informacje, gdzie szukać pomocy oraz porady, jak ustrzec się przed kolejnym zagrożeniem.

Akcja organizowana jest przez Wydział Prewencji mazowieckiej Policji oraz wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

Kampania uświadomi społeczeństwu, że osoby, które padły ofiarą przestępstwa nie mogą pozostać bez pomocy i muszą dalej normalnie funkcjonować w otoczeniu – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

W trakcie trwania Niebieskiego Tygodnia czynne będą punkty poradnictwa wiktymologicznego w instytucjach pozapolicyjnych garnizonu mazowieckiego (miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejsko-gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, powiatowe centra pomocy rodzinie – lista adresów na dole tematu), do których zwracać się będą mogły ofiary przemocy oraz świadkowie przestępstw. Zgłaszający się otrzymają doraźną oraz długofalową pomoc, a także adresy instytucji zajmujących się wsparciem ofiar konkretnych rodzajów przemocy. Do akcji włączą się także sądy, prokuratury oraz parafie kościoła katolickiego. Oprócz punktów informacyjnych, pomoc można będzie uzyskać dzwoniąc na telefony alarmowe organizacji uczestniczących w akcji oraz pod bezpłatny numer Linii Braterskich Serc Diecezji Radomskiej (0-800-311-800, pon.- pt.18:00 – 22:00). Pytania i prośby o pomoc kierować można również drogą elektroniczną na adres mailowy Wydziału Prewencji w Radomiu niebieskitydzien@mazowiecka.policja.gov.pl. W ramach tegorocznej kampanii zaplanowane zostały spotkania policjantów z młodzieżą, narażonej na przemoc rówieśniczą, domową oraz internetową.
___________________________________________________________________________
Razem bezpieczniej to program, który ma na celu ograniczanie zjawisk i zachowań, budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia społeczeństwa. Łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ma na celu zwiększenie realnego bezpieczeństwa w Polsce, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz zbudowanie zaufania społecznego do policji oraz innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego. Obszary działania w ramach programu: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, rodzinie, szkole, środkach komunikacji publicznej, ruchu drogowym; przemoc w rodzinie; ochrona dziedzictwa narodowego.

Siedlce i powiat siedlecki
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32, w godz. 08.00-16.00, pokój nr 13, (tel. 025 632 33 25)