Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Certyfikat dla lidera siedleckiej grupy „PaT”

Wczoraj (19.11) o godz. 18.00 w Studenckim Ośrodku Działań Kulturalnych „LIMES” w Siedlcach odbyła się premiera spektaklu edukacyjno – profilaktycznego p. t. „Pif! Paf! Jesteś Trup!”. Spektakl wystawiony został przez grupę teatralną „Fanum” z Siedlec, zrzeszającą młodzież działającą w programie „Profilaktyka a Teatr”.

Wczorajsza premiera była również okazją do wręczenia certyfikatu programu – „wpiera nas PaT” liderowi grupy siedleckiej, Hubertowi Prekuratowi. Certyfikat został wręczony przez autora programu „PaT” insp. Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji.

„Jesteś potrzebny. Bądź wolny od nałogów. Staraj się pomagać innym” – to hasło przewodnie wszystkich działań realizowanych w ramach programu „PaT”. Wczoraj siedlecka młodzież działająca w grupie teatralnej „Fanum” na scenie Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych „LIMES” po raz kolejny głośno potwierdziła, że motto programu nie jest dla nich tylko sloganem. Hasło to wczoraj zostało przekazane jako żywe słowo. Artystyczna iskra zainicjowana działaniami insp. Grzegorza Jacha w ramach programu „PaT” eksplodowała wczoraj w młodzieży jak prawdziwy wulkan artystycznej ekspresji. Trzeba było być uczestnikiem spektaklu, aby naocznie się o tym przekonać. Ponad godzinny spektakl opowiadający o życiu i problemach młodych ludzi zakończony został trwającymi kwadrans owacjami na stojąco 100-osobowej publiczności. Należy tu zaznaczyć, że w teatrze grają uczniowie siedleckich gimnazjów i szkół średnich, którzy nie posiadają profesjonalnego przygotowania aktorskiego. Jednak ich młodzieńczy zapał oraz wiedza zdobyta w czasie warsztatów teatralnych prowadzonych na „przystankach – PaT” stawia ich aktorskie dokonania na bardzo wysokim poziomie. Wyrazy podziwu i uznania dla warsztatu artystycznego młodzieży przekazane zostały przez zgromadzonych gości w czasie pospektaklowego spotkania.

Swą przygodę z teatrem połączoną z działaniami profilaktycznymi skierowanymi do swoich rówieśników grupa rozpoczęła w 2008 roku. Wtedy to Komenda Miejska Policji w Siedlcach zrealizowała na terenie swego działania program „Profilaktyka a Teatr” prowadzony przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego insp. Grzegorza Jacha z KGP. Policjanta, harcerza, reżysera – obdarzonego ogromną charyzmą, bezgranicznie poświęcającego się działaniom na rzecz dobra drugiego człowieka – kochającego pracę z młodzieżą. Pod jego kierunkiem młodzi aktorzy na przestrzeni minionych dwóch lat występowali m. in. w spektaklach „Blackout” i „Dzwonek” wystawianych w różnych częściach kraju. Autorką tych spektakli jest Grażyna Małkowska – na co dzień pracująca zawodowo jako pedagog szkolny w jednej z warszawskich szkół, a prywatnie artystyczna dusza z ogromnym potencjałem twórczym ukierunkowanym na drugiego człowieka, w szczególności zaś na młodzież.

Na premierę spektaklu przybyło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się:

*Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce,

*insp. Grzegorz Jach – autor programu „PaT” z KGP,

*Grażyna Małkowska – autorka scenariuszy, poetka, pedagog z Warszawy,

*Dariusz Kupiński – Dyrektor P. G. Nr 3 w Siedlcach (kolebka grupy teatralnej „Fanum”),

*prof. Romuald Kalinowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki A.P. W Siedlcach,

*nadkom. dr Marek Fałdowski – Komendant Miejski Policji w Siedlcach,

*podinsp. Marek Świszcz – Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie,

*mgr. Magdalena Andrzejczyk – koordynator programu „PaT” w Siedlcach.

W spektaklu „Pif! Paf! Jesteś trup!” – Williama Mastrosimone (tyt. org. Bang! Bang! You’re dead!”) zagrali: Hubert Prekurat (reżyser), Konstanty Kicka (Dżosz), Anna Bielecka (Emilka), Mirosław Dobrowolski (Mateo), Patryk Dzido (Miki), Kinga Gołębiowska (Katja), Diana Nowogródzka (Asia), Agnieszka Kutnik (woźna/komisarz), Joanna Marchel (oskarżycie/psychoterapeuta), Michał Mioduszewski (ojciec/dziadek/obrońca), Luiza Pawlak (sędzia/dyrektor), Natalia Wielogórska (matka/świadek).

Wczorajsza premiera jest żywym przykładem tego, że dorośli otwierając się na współpracę z młodzieżą przy pomocy artystycznych form przekazu mogą uchronić wielu z nich przed zgubnymi konsekwencjami nieodpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie. Aktorom grupy teatralnej „Fanum” z Siedlec życzymy dalszego zapału w działaniach i niesieniu w ten artystyczny sposób pomocy swoim rówieśnikom.

Autor: kom. Jerzy Długosz, KMP Siedlce
źródło: KWP Radom