Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Orlik w gminie Mrozy

Zespół Szkół w Jeruzalu wzbogacił się o nowy obiekt sportowy, w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Młodzież i dorośli będą mieli do dyspozycji dwa nowoczesne boiska: jedno o powierzchni trawiastej do piłki nożnej, drugie o powierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki, oraz zaplecze socjalne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,049 mln zł, w tym wkład własny gminy objął 383 tys. zł. Kompleks sportowy jest oświetlony lampami halogenowymi, ogrodzony, a prowadzą do niego utwardzone chodniki i ścieżki.

Moje Boisko Orlik 2012 to rządowy program budowy nowoczesnych boisk wraz z szatniami w każdej gminie. Obiekty będą udostępnione bezpłatnie. Celem programu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uprawiania sportu pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów środowiskowych. Każda z gmin otrzymuje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu samorządu województwa. Pozostała kwota to koszty własne wnioskodawcy.