Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815

Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach zaprasza na otwarcie wystawy i promocję wydawnictwa Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815. 27 listopada o godzinie 11:00.

Program spotkania:

11:00-12:00 – Otwarcie wystawy i prezentacja wydawnictwa Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815

12:00-15:00 VI siedlecka sesja archiwalna – 1809-2009 W 200-lecie wyzwolenia Galicji Zachodniej spod zaboru austriackiego.

– Polski wywiad przed kampanią 1809

– Od prezentacji i służby obywatelskiej do służby urzędniczej. Kariery urzędników ziemskich i grodzkich liwskich w czasach Księstwa Warszawskiego

– „Czcigodni weterani”. Epizod napoleoński w życiorysach lubelskich i podlaskich urzędników

13:00-13:20 – przerwa na kawę

– Wojna i żołnierze departamentu siedleckiego w czasach Księstwa Warszawskiego

14:30-15:00 – dyskusja i zakończenie sesji