Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Ofensywa inwestycyjna w Siedlcach

O połowę wyższe dochody w porównaniu z rokiem 2009 i aż trzy i pół razy więcej środków na inwestycje przewiduje projekt budżetu miasta na rok 2010, który władze miasta przedstawiły podczas konferencji prasowej zorganizowanej 13 listopada w Urzędzie Miasta.

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski rozpoczął spotkanie z dziennikarzami od podsumowania tegorocznych inwestycji. – Dobiega końca budowa drugiego etapu ulicy Piaski Zamiejskie wraz z ulicą Piaskową w Strzale, a także przebudowa ulicy 10 lutego. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji gmachów Sali Podlasie, Sali Białej MOK oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rusza przebudowa sceny Centrum Kultury i Sztuki. Niebawem zostanie oddany do użytku nowa siedziba Domu Dziecka przy ulicy Daszyńskiego – wyliczał prezydent. Poinformował również, że otwarte zostały oferty na budowę stadionu w ramach Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki i są one korzystniejsze niż szacowano. W związku z tym – jak powiedział prezydent – planowane jest wykonanie w przyszłym roku dokumentacji technicznej budowy na błoniach aquaparku, który miałby powstać w ciągu dwóch lat. Prezydent powiedział także, że bardzo dobrym torem idą starania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o pozyskanie ponad 100 mln złotych na gruntowną modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście.

Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański odnosząc się do projektu przyszłorocznego budżetu wskazał, że obecne władze odeszły od koncepcji realizacji inwestycji wyłącznie w roku wyborczym na rzecz równomiernej pracy przez całą kadencję. Wyraził przy tym satysfakcję z już zrealizowanych przedsięwzięć, które są odpowiedzią na dwa najważniejszego – jego zdaniem – priorytety. – Pierwszy z nich to rozwiązywanie problemów komunikacyjnych drugi z poprawą warunków funkcjonowania szkół i przedszkoli – powiedział Mariusz Dobijański. Przewodniczący Rady Miasta zwrócił szczególną uwagę na budowane obecnie boiska ORLIK i zapowiedział, że w ramach kolejnych być może uda się wykonać obiekty lekkoatletyczne lub lodowisko. Zauważył także, że w przyszłorocznym budżecie są planowane budowy hal sportowych przy II LO im. Świętej Królowej Jadwigi i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

Wiceprezydent Jarosław Głowacki omówił najważniejsze inwestycje drogowe, które znalazły się w projekcie przyszłorocznego budżetu. Zauważył plany kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjnych w zachodniej części miasta poprzez budowę tzw. wewnętrznej obwodnicy Siedlec, przebudowę ulic Hłasko i Prądzyńskiego, budowę ulicy Piaskowej. Wiceprezydent Głowacki mówił również o innych ważnych inwestycjach drogowych, które poprawią sytuację w mieście. Wymienił m.in. przebudowę kolejnego odcinka ulicy Prusa (od ul. Wiśniowej do ul. Wiszniewskiego), przebudowę ulicy Poniatowskiego, budowę wspólnie z gminą Siedlce ulicy Radzyńskiej oraz budowę ulicy łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową.

Wiceprezydent Marta Sosnowska zauważyła, że obok wymiaru materialnego inwestycje realizowane przez miasto są również ważnym czynnikiem łagodzącym skutki kryzysu gospodarczego. Przypomniała przy tym, że w przyszłym roku ruszy Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego. Zastępca prezydenta zwróciła uwagę, że w przyszłym roku kolejne placówki oświatowe i wychowawcze zostaną poddane termomodernizacji dzięki czemu praktycznie wszystkie szkoły i przedszkola będą mogły pochwalić się takimi inwestycjami. Marta Sosnowska zwróciła uwagę, że poza estetyką i komfortem pracy miasto uzyskuje w ten sposób oszczędności w najbliższych latach w zużyciu energii cieplnej.

Mówiąc o planowanych inwestycjach w infrastrukturę sportową wiceprezydent zapowiedziała, że w 2010 roku zostaną zakupione urządzenia do skateparku a siedleckie lodowisko będzie zadaszone.

Bardzo pozytywnie o projekcie przyszłorocznego budżetu wypowiadali się również radni koalicji Zgoda i Rozwój. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stefan Somla podkreślił, że podobnie jak budżety z minionych lat jest on efektem bardzo dobrej współpracy prezydenta z radnymi. Stefan Somla zwrócił również uwagę, że inwestycje są rozmieszczone równomiernie na terenie całego miasta. – Jako doświadczony radny wiem, że w minionych kadencjach widać było lobby pewnych części miasta – powiedział. Radny Bogumił Kacprzak zwrócił uwagę na niezwykłą dynamikę z jaką rośnie w ostatnich latach budżet miasta. – Pierwszy budżet w tej kadencji opiewał na sumę około 170 mln złotych. Przyszłoroczny to ponad 400 mln złotych – powiedział. Zauważył, że obok inwestycji zapisanych wśród wyborczych obietnic pojawiły się nowe, jak choćby stadion i aquapark. Radny Marek Kordecki dodał, że nowy klimat, jaki udało się stworzyć w Siedlcach sprzyja także prywatnym inwestycjom czego dowodem jest oddany przed kilkoma dniami do użytku nowy zakład produkcyjny spółki Polimex-Mostostal S.A. dający ponad 300 nowych miejsc pracy.

Sekretarz miasta Sławomir Marchel poinformował o pozytywnych dla miasta wynikach naborów w konkursach z obszaru informatyzacji. – Miasto Siedlce zajęło trzecie miejsce na liście rankingowej MSWiA w projekcie dotyczącym wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów nowej generacji i umożliwiającym stworzenie kompleksowej elektronicznej bazy prawa miejscowego – powiedział. Zauważył, że przedsięwzięcie zostanie de facto w stu procentach sfinansowane ze środków zewnętrznych ponieważ jako wkład własny potraktowano wynagrodzenia zaangażowanych w projekt pracowników Urzędu Miasta.

Sławomir Marchel powiedział także, iż miasto otrzyma 16 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na połączenie siecią światłowodową wszystkich placówek miejskich. Umożliwi on bezpieczny przesył danych między instytucjami, dostęp do szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego miasta. – Projekt umożliwi również utworzenie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców – poinformował sekretarz miasta.

Podsumowując spotkanie z dziennikarzami prezydent Wojciech Kudelski zaapelował do radnych o odpowiedzialne zachowanie podczas głosowania nad przyszłorocznym budżetem. Nawiązał do pojawiających się postulatów budowy aquaparku w miejsce dotychczasowego stadionu na ul. Wojskowej. Prezydent powiedział, że budowa tak potrzebnego miastu obiektu będzie możliwa tylko wtedy, gdy uda się pozyskać środki ze sprzedaży nieruchomości w centrum miasta. Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański podkreślił, że wybudowanie aquaparku w przy ulicy Wojskowej niosłoby poza negatywnymi skutkami finansowymi również niedogodności dla okolicznych mieszkańców w postaci wzmożonego ruchu ulicznego bez zabezpieczenia miejsc parkingowych, głośnej pracy agregatów oraz nieprzyjemnego zapachu oparów chloru.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2010 zakłada dochody na poziomie 405 mln zł i wydatki w wysokości 447 mln złotych. Deficyt zostanie pokryty z kredytów bankowych (26 mln złotych), pożyczek WFOŚiGW (3,15 mln zł), emisji obligacji komunalnych (1,5 mln zł) i wolnych środków (11,8 mln zł). Zadłużenie na koniec 2009 roku wynosić będzie tylko 24% zaplanowanych dochodów, czyli trzykrotnie mniej od wielkości dopuszczonej przepisami prawa. Na wydatki inwestycyjne w 2010 roku przeznaczonych zostanie ponad 173,5 mln złotych.

źródło: UM Siedlce