Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Stan techniczny autobusów na Mazowszu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD) od września do października 2009 r. przeprowadził kontrole stanu autobusów miejskich na Mazowszu. Celem było sprawdzenie efektów poprzedniej kontroli, a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa transportu zbiorowego w regionie – powiedział Andrzej Łuczycki, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Wyniki, za wyjątkiem Ostrołęki i Płocka, nie wykazały znaczącej poprawy stanu autobusów.

Sprawdzono losowo 215 pojazdów. Kontrole odbyły się w: Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Sochaczewie, Ostrołęce, Ciechanowie i Płocku. W 31% skontrolowanych przypadków wykryto uchybienia stanu technicznego, do ruchu nie dopuszczono 18% z nich (czerwcowa kontrola 278 pojazdów wykazała 39% uchybień). Zatrzymano 67 dowodów rejestracyjnych (poprzednio 110). Liczba autobusów niedopuszczonych do ruchu wyniosła 39 (poprzednio 53). Inspektorzy sprawdzali też czas pracy kierowców.

Największą poprawę stanu technicznego autobusów zanotowano w Ostrołęce i Płocku. W obu miastach liczba pojazdów niedopuszczonych do ruchu zmniejszyła się średnio o połowę. W Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie nie odnotowano znaczącej poprawy stanu technicznego przewoźników miejskich. Po raz pierwszy sprawdzono stan autobusów w Sochaczewie (w czerwcu nie przeprowadzono tam kontroli). Wszystkie sprawdzone pojazdy były w pełni sprawne.

Najczęstszymi usterkami technicznymi były: zły stan ogumienia, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzony mechanizm zamykania drzwi, brak wymaganych wyjść awaryjnych, niesprawne samo powroty drzwi, niesprawne światła, niesprawny układ hamulcowy, nadmierne dymienie z układu wydechowego, uszkodzony układ pneumatyczny i pęknięte szyby pojazdów. WITD wydał decyzje o ukaraniu przewoźników za wykryte naruszenia. Firma Mobilis oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim zostały obciążone karami w wysokości 30 000 zł każda. Komenda Stołeczna Policji również skontrolowała (pomiędzy sierpniem a październikiem) 310 autobusów. Zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych.

Od 15 października tego roku kontrole prowadzi także Zarząd Transportu Miejskiego wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Miejsce kontroli jest ustalane każdego dnia i obejmuje sprawdzenie stanu ogumienia pojazdu, czystości komory silnika, wielkości luzów w systemie kierowniczym, szczelności układu paliwowego, hamulcowego, chłodzącego oraz oświetlenia zewnętrznego pojazdu. Kontrola obejmuje również sprawdzenie dokumentów, które powinien posiadać każdy kierowca (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, zezwolenie na linię, zatwierdzony rozkład jazdy). Kontrole będą prowadzone systematycznie do czasu wyeliminowania nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów ZTM.

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zorganizował spotkanie na ten temat z przedstawicielami władz miast Mazowsza oraz miejskich przedsiębiorstw zbiorowego przewozu osób. Obserwujemy pewną poprawę bezpieczeństwa komunikacji miejskiej. Teraz uważniej przyjrzymy się przewoźnikom prywatnym. Bezpieczeństwo transportu jest priorytetem rządu. Chcemy, żeby statystyki bezpieczeństwa drogowego w Polsce się poprawiały. Służą temu szerokie działania – nie tylko kontrole inspekcji, ale też remonty i budowa nowych dróg. – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

WITD prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach 7 oddziałów terenowych. Oprócz warszawskiego, w ostatnich latach powstały oddziały w: Ciechanowie, Garwolinie, Grójcu, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
WITD dwukrotnie zwiększył liczbę inspektorów do ok. 50. WITD przeprowadza kontrole autobusów od 2 do 4 razy w roku.