Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Zakaz spalania odpadów na terenie Siedlec

Rada Miasta zmieniła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce nakładając obowiązek selektywnego zbierania odpadów zielonych ulegających biodegradacji powstających w trakcie pielęgnacji zieleni.

Zmiana ta wprowadza jednocześnie całkowity zakaz spalania jakichkolwiek odpadów. Odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni będą zbierane i przekazywane do kompostowni Zakładu Utylizacji Odpadów.

Niestety jak to będzie wyglądało w praktyce, nie wiemy. Czy właściciele posesji sami będą zobowiązani do dostarczania odpadów do kompostowni, czy może PUK w ramach wywożenia śmieci?

źródło: UM Siedlce.