Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
III Wiosna w polu i ogrodzie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach i Miasto Siedlce serdecznie zaprasza do udziału w imprezie ” III WIOSNA NA POLU I W OGRODZIE”.


Impreza odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2009r. na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21.

Program imprezy:
– prezentację działalności MODR Warszawa O/Siedlce
– oferty handlowe i usługowe firm działających dla rolnictwa,
– kiermasz i prezentację pasiek pszczelich
– kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych i owocowych,
– kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
– prezentację gospodarstw agroturystycznych, walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza i Podlasia,
– zorganizowanie i podsumowanie konkursów
– występy artystyczne