Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
7 Stacji Diagnostycznych w Siedlcach robiło NIELEGALNE badania techniczne!

Jak donosi najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli aż 7 na 9 skontrolowanych Stacji Diagnostycznych w Siedlcach robiła badania okresowe NIELEGALNIE!

Poniżej publikujemy pełną treść raportu dotyczącą miasta Siedlce:

W Urzędzie Miasta Siedlce w 9 SKP (na 11 funkcjonujących na terenie Siedlec) przeprowadzano w latach 2005 – 2007 badania techniczne pojazdów samochodowych, pomimo że przedsiębiorcy prowadzący te stacje nie posiadali przez pewien okres (od 7 dni do 2 lat) Poświadczeń TDT. W 7 z tych stacji (o numerach: WS/02; WS/05/P; WS/07/P; WS/08/P; WS/09; WS/11/P; WS/12/P) w okresie braku ważnych Poświadczeń wykonano łącznie 10.226 badań technicznych pojazdów, za które pobrano opłaty w łącznej kwocie 1.215.541 zł.

Najdłużej bez ważnego Poświadczenia TDT, prowadziła działalność stacja WS/09 (od 29 kwietnia 2006 r. do 28 kwietnia 2008 r.). Było to możliwe, z uwagi na nierzetelność kolejnych kontroli, przeprowadzonych w tej stacji, w dniach: 27 września 2006 r. i 4 października 2007 r., w trakcie których nie zwrócono uwagi na nieposiadanie przez prowadzącego ją przedsiębiorcę własnego Poświadczenia TDT, pomimo iż zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym, kontrole te powinny obejmować m.in. zbadanie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy (tj. m.in. w zakresie posiadania Poświadczenia TDT).

Przypominamy: numer Stacji Diagnostycznej jest zawarty na pieczątce w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w rubryce „termin badania technicznego” na drugiej stronie.

Zgodnie z raportem badania techniczne zrobione na w/w Stacjach Diagnostycznych w danym okresie czasu są NIEWAŻNE. Policjanci mają zabierać takie dowody rejestracyjne, a właściciele aut będą zmuszeni do zrobienia badania ponownie na swój koszt.

Źródło raportu: NIK

Odpowiedź do artykułu “7 Stacji Diagnostycznych w Siedlcach robiło NIELEGALNE badania techniczne!