Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2009

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach od początku czyli od 14 lat ma na celu prezentację dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, tańca, teatru i piosenki, popularyzację twórczości dzieci i młodzieży, jej walorów artystycznych i wychowawczych.

Festiwal to najważniejsza tego rodzaju impreza w mieście, ułatwiająca wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie.

HARMONOGRAM FESTIWALU:
termin przyjmowania zgłoszeń oraz prac plastycznych – 8 kwietnia 2009

przesłuchania konkursowe w kategorii:
taniec – 15 kwietnia godz. 9.00 Sala Podlasie MOK, ul. Sienkiewicza 63 (zmiana lokalizacji)
teatr – 27 kwietnia godz. 9.00 Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
piosenka – 28 kwietnia godz. 9.00 Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

pokonkursowa wystawa prac plastycznych czynna w Sali Białej MOK, w dn. 20 IV – 30 IV 2009r

KONCERT LAUREATÓW
4 czerwca (czwartek) 2009r.,
godz.17.00 – Amfiteatr bądź w przypadku złej pogody, uniemożliwiającej przeprowadzenie koncertu w Amfiteatrze – Koncert odbędzie się w w/w terminie w Hali OSiR przy ul.Prusa 6.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Źródło informacji: Organizator festiwalu/ MOK Siedlce