Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Spotkania w sprawie budowy Autostrady A2

W związku z licznymi protestami mieszkańców osiedla Sekuła, wsi Białki, wsi Dąbrówka Wyłazy i Żelków Kolonia, Inwestor zdecydował o przeprowadzeniu dodatkowych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Siedlce, gmin Wiśniew, Zbuczyn, Siedlce oraz Skórzec.

Spotkania odbędą się:

3 lutego o godz. 16 w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach
4 lutego o godz. 16 w Zespole Oświatowym w Żelkowie -Kolonii
5 lutego o godz. 17 w Urzędzie Miasta Siedlce

źródło: UM Siedlce