Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Konsultacje społeczne dotyczące projektu autostrady A2 Warszawa – Kukuryki

Trwają działania informacyjno – konsultacyjne dotyczące projektu budowy autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska” do przejścia granicznego w Kukurykach (granica państwa z Białorusią) z wyłączeniem Mińska Mazowieckiego. Konsultacje społeczne prowadzone będą do 19 grudnia 2008r.

Działania informacyjno – konsultacyjne są prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział Warszawa, przez:

* biura projektowe opracowujące projekt, tj. konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o./MGGP S.A./DRO-Konsult Sp. z o.o. wraz z podwykonawcą biurem EUROSTRADA Sp. z o.o. – w zakresie prezentacji projektu mieszkańcom (spotkania konsultacyjne przeprowadzone w listopadzie 2008r., udostępnianie dokumentacji projektowej w urzędach miast i gmin)
* firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych) – w zakresie obsługi działań poprzez internetowy serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl

Działania informacyjno – konsultacyjne mają na celu:

* poinformowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji
* prezentację wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora
* stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją, możliwości zgłoszenia opinii, uwag oraz wniosków dotyczących wskazania rozwiązań preferowanych
* umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron

Przez cały okres trwania działań informacyjno – konsultacyjnych, każda zainteresowana strona ma możliwość zgłoszenia opinii, uwag i wniosków na temat prezentowanych lokalizacji drogi.

Pragniemy stworzyć Państwu warunki do konstruktywnej debaty na temat projektu.

* Na przełomie października i listopada 2008r., w siedzibach urzędów miast / gmin, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, została wyłożona do wglądu synteza z dokumentacji inwestorskiej (załączniki tekstowe i rysunkowe). Dokumentacja ta została też udostępniona na stronie internetowej GDDKiA O/Warszawa.
* W listopadzie br. zakończył się cykl spotkań z udziałem Projektantów, Inwestora oraz zainteresowanych stron, mających na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji. Odbyło się 27 spotkań z mieszkańcami gmin i miast, na terenach których przewiduje się lokalizację co najmniej jednego z wariantów przebiegu autostrady. Spotkania zorganizowano w dniach 30 października – 14 listopada 2008r.
* 1 grudnia 2008r. uruchomiony został serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl, poświęcony wyłącznie działaniom informacyjno – konsultacyjnym dotyczącym projektu autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki.
Serwis WWW.ikonsultacje-a2.pl zapewnia szybki dostęp do dokumentacji inwestorskiej dla poszczególnych gmin / miast, a także umożliwia zgłaszanie opinii społecznych poprzez wypełnienie formularza z Ankietą. Serwis zawiera informacje na temat działań informacyjno – konsultacyjnych, a także umożliwia wgląd do nadesłanych opinii społecznych.
* W urzędach, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, w grudniu dostępna będzie ulotka informacyjna o działaniach oraz o projekcie autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki.

Do 19 grudnia 2008 r. każdy może się wypowiedzieć na temat wariantów planowanej inwestycji.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej www.ikonsultacje-a2.pl oraz do zapoznania się z dokumentacją inwestorską wyłożoną w urzędach.

Zachęcamy do pobrania wizytówki serwisu i umieszczenia jej w Państwa serwisach informacyjnych

Do 19 grudnia 2008 r. czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania opinii, dostępne są na stronie internetowej WWW.ikonsultacje-a2.pl oraz w ulotce informacyjnej.

Uwaga!
Analizowane będą wyłącznie pisma złożone pisemnie, opatrzone imieniem, nazwiskiem i zawierające adres korespondencyjny.

z wyrazami szacunku
arch. kraj. Katarzyna Łowicka PROINWESTYCJA
Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych

źródło: Materiały prasowe