Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Otwórz oczy sobie i innym!

W dniu 15 września rozpoczęła się kampania społeczna Otwórz Oczy, której głównym celem jest przełamywanie stereotypowego myślenia i eliminowanie nieprawdziwych poglądów na temat osób niewidomych i słabowidzących.

Niewłaściwe poglądy, stereotypy myślowe oraz brak odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, ma bardzo groźne skutki społeczne, ponieważ prowadzi do społecznej oraz zawodowej izolacji i bierności tych osób.

Wśród mieszkańców Mazowsza aż 66 000 to osoby niewidome i słabowidzące. Mimo, iż jest to liczna grupa jest jedną z najmniej aktywnych społecznie i zawodowo. Niepełnosprawni wzrokowo mieszkańcy Mazowsza należą do najuboższych obywateli tego województwa!

Na zmianę tej sytuacji mogą wpływać nie tylko regulacje prawne, ale przede wszystkim zmiana świadomości społecznej i postrzeganie osób niewidomych i słabowidzących przez środowiska lokalne. To właśnie stereotypy i krzywdzące przekonania potrafią odizolować najbardziej aktywne i zdolne zawodowo osoby.

Z badań CBOS „Postawy wobec osób niepełnosprawnych” wynika, że prawie połowa badanych uważa, że stosunek Polaków do osób niepełnosprawnych jest negatywny lub bardzo zły. Inne badania dotyczące rynku pracy i postaw pracodawców wykazują, że Polacy w ocenie osób niewidomych i słabowidzących kierują się stereotypami, które kreują fałszywy obraz i zniechęcają do ich zatrudniania.

Większość z nas nie zna osobiście osoby niewidomej, nie wie jak jej pomóc czy w ogóle pomagać, jak się zachować w jej towarzystwie. Nie wiemy, że na co dzień osoby niepełnosprawne wzrokowo wykonują te same czynności, co osoby widzące: od przygotowania śniadania, przez spacer z dzieckiem, po wyjście do kina i pracę przy komputerze.

-„Nie jest sztuką dostrzeżenie różnic, które zazwyczaj nas dzielą, tym bardziej, że niepełnosprawność jest łatwo zauważalna. Prawdziwym wyzwaniem jest ich eliminowanie i pozbycie się „ubogich” skojarzeń, takich jak: ciemne okulary, pies przewodnik albo biała laska, bo one nas zamykają na poznawanie drugiej osoby, dostrzeganie jej wyjątkowości,, budowania relacji – mówi Magdalena Moskal z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, koordynator kampanii- Chcemy otwierać oczy tym, którym osoba niewidoma nadal kojarzy się tylko z białą laską. Naszym wyzwaniem jest zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych wzrokowo, przedstawienie ich w codziennych sytuacjach i rolach, które pełnią tak jak każdy z nas. Podkreślaniem ich wartości i niwelowaniu różnic, które są niewielkie.

Kampania kierowana jest w głównej mierze do młodych mieszkańców Mazowsza, których poglądy i postawy społeczne nadal się kształtują. Na stronach kampanii www.otworzoczy.org można dowiedzieć się w jaki sposób być pomocnym i przełamywać własne obawy przed nawiązaniem kontaktu z osobą niewidomą, jakie mity należy eliminować . Można też aktywnie włączyć się do kampanii deklarując poparcie dla działań na rzecz równych szans lub rozwiązać krótki test sprawdzający czy nasze myślenie jest stereotypowe.

Oprócz działań wizerunkowych kampania zakłada również działania aktywizujące poprzez wysłanie kwestionariuszy z oceną przystosowania obiektów i najbliższego środowiska dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Kwestionariusze trafią do ponad 1000 placówek i instytucji samorządowych takich jak: urzędy, szkoły średnie, biblioteki, Ośrodki Pomocy Społecznej czy Urzędy Pracy. Tego rodzaju działania mają zwrócić uwagę osób odpowiedzialnych za działania samorządowe na tworzenie właściwych warunków dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji:
Magdalena Moskal
koordynator kampanii
magdalena.moskal@firr.org.pl
tel. 0663 88 33 42