Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
25-26 Kwietnia więcej Policji na drogach

Komenda Miejska Policji w Siedlcach informuje, iż 25 i 26 kwietnia 2008 r., w ramach działań prewencyjno-kontrolnych, zostaną wzmożone kontrole osób, kierujących pojazdami na drogach: krajowych, wojewódzkich i terenach mocno zurbanizowanych.

Przestrzegamy wszystkich kierujących przed kierowaniem wszelkiego rodzaju pojazdami, będąc pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego i przypominamy, że zgodnie z art.178a


&1kk Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu/; lądowym, wodnym, lub powietrznym – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

&2 Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w &1 – podlega: grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

&3 W razie skazania za przestępstwo określone w &1 lub 2 sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Działania będą prowadzone na drogach całego garnizonu mazowieckiego i mają na celu:
– zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, powodowanych przez nietrzeźwych bądź będących pod wpływem środków odurzających użytkowników dróg,
– zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez eliminowanie ww. kategorii użytkowników dróg.

źródło: tygodnik.siedlecki.pl