Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu
Ulica Kochanowskiego wyłączona z ruchu!

Od 14 kwietnia Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach rozpoczyna budowę sieci ciepłowniczej w ul. Kochanowskiego, w związku z tymi pracami ulica ta zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ul. Bpa Świrskiego do ul. Piłsudskiego.

Prace potrwają do 9 maja. Dodatkowo 16 i 17 kwietnia wyłączona z ruchu będzie ulica Bpa Świrskiego na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. 11-go Listopada.

Wydział Dróg Urzędu Miasta na czas remontu zmienił organizację ruchu w centrum miasta. Dotychczas jednokierunkowa ul. Bohaterów Getta będzie w tym okresie ulicą dwukierunkową, z tym że wprowadzono jedynie możliwość prawoskrętu w ul. Piłsudskiego. Na całej długości ulicy Bohaterów Getta obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju.

źródło informacji: siedlce.pl

Odpowiedź do artykułu “Ulica Kochanowskiego wyłączona z ruchu!

  1. Mieszkaniec ul. Kochanowskiego

    Małe sprostowanie dot. wykonawcy robót na ul. Kochanowskiego.
    W powyższej informacji wkradł się błąd. Wykonawcą ciepłociągu na w/w ulicy nie jest Przedsiębiorstwo Energetyczne, a Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej PEC z/s przy ul. Starzyńskiego.
    Pozdrawiam.