Siedlce

poliklinika Siedlce

Oświadczenie w sprawie Polikliniki

W związku z artykułami opublikowanymi w Życiu Siedleckim (pt. „Pacjenci Polikliniki bronią swojej przychodni”) i w Super Expresie” (pt. „Policja zabiera nam przychodnię”) czuję się w obowiązku, aby uzupełnić i wyjaśnić podane w tych artykułach informacje.

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie jest naszym zamiarem likwidacja opisanej w artykule „Polikliniki”, a jedynie usprawnienie sposobu zarządzania jednostką, jaką jest Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Podjęte przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu działania zmierzają do umiejscowienia komórek organizacyjnych KMP w Siedlcach w nieruchomościach przy ulicy Starowiejskiej 66.

Trzeba tutaj wyjaśnić, że w 1994 r. ta nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Policji. Z uwagi na ograniczone wówczas środki finansowe tej inwestycji nie dokończono, a jeden z budynków oddano w użytkowanie Poliklinice MSWiA. Należy również dodać, że powierzchnia użytkowa, którą dysponowała Poliklinika MSWiA, znacznie przewyższała jej bieżące potrzeby, dlatego też dodatkowa część tej powierzchni była podnajmowana innym podmiotom zewnętrznym, świadczącym podobne usługi medyczne.

Aktualnie (więcej…)